Navigace

Vydané územní plány (SO ORP Hustopeče)

Informace zveřejněné na této stránce mají především informativní charakter. Platná dokumentace je k nahlédnutí také u příslušné obce. 

Pozn. V programu Acrobat Reader je možné pomocí kláves "Ctrl" + "Shift" + "+" otáčet stránkami doprava nebo pomocí kláves "Ctrl" + "Shift" + "-" doleva. 

Pozn. U větších souborů doporučujeme nejdříve provést jejich uložení na Vašem počítači a následné prohlížení. Uložení lze provést v internetovém prohlížeči Internet Explorer po stisknutí pravého tlačítka myši nad hypertextovým odkazem (modrý text) a zvolením "Uložit cíl jako…".

 

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Vyhledávací centrála Ústavu územního rozvoje je dostupná zde

 

 

Seznam obcí s platnou územně plánovací dokumentací - kliknutím na označení sídla se přesunete na příslušnou dokumentaci
Boleradice
Borkovany
Bořetice
Brumovice
Diváky
Horní Bojanovice
Hustopeče
Kašnice
Klobouky u Brna
Kobylí
Krumvíř
Křepice
Kurdějov
Morkůvky
Němčičky
Nikolčice
Popice
Pouzdřany
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Uherčice
Velké Hostěrádky
Velké Němčice
Velké Pavlovice
Vrbice

 

 

BOLERADICE - Územní plán  Schváleno 2011

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN BOLERADICE BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU
A.TEXTOVÁ ČÁST ÚP  (PDF 970kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP
  I.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  (PDF 1 660kB)
  I.2 HLAVNÍ VÝKRES  (PDF 2 740kB)
  I.3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ  (PDF 2 140kB)

OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP  (PDF 1 300kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP
  II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES  (PDF 5 350kB)
  II.2a KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Vodní hospodářství  (PDF 1 930kB)
  II.2b KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Energetika, spoje  (PDF 1 420kB)
  II.3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU  (PDF 2 200kB)
  II.4 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  (PDF 1 680kB)

Oznámení o vydání územního plánu Boleradice  (PDF 200kB)
Registrační list  (PDF 30kB)

 

 

BORKOVANY– Územní plán Schváleno 2012

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN BORKOVANY BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

I. ÚZEMNÍ PLÁN
 Textová část
    I. Průvodní zpráva  (PDF 700kB)
 Výkresová část
    I/1 Výkres základního členění  (PDF 900kB)
    I/2 Hlavní výkres  (PDF 1 800kB)
    I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 950kB)

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
 Textová část
    II. Průvodní zpráva  (PDF 700kB) (kapitoly označené II.1 až II.12)
 Výkresová část
    II/1 Koordinačnní výkres  (PDF 2 100kB)
    II/2 Výkres širších vztahů  (PDF 13 300kB)
    II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 1 150kB)
    II/4 Koncepce zásobování vodou a odkanalizování/výřez  (PDF 1 100kB)

   Opatření obecné povahy  (PDF 3 100kB)
   Opatření obecné povahy-Příloha č. 2:Vyhodnocení výsledků projednávání návrhu ÚP Borkovany podle §53 odst. 1 stavebního zákona  (PDF 150kB)
   Registrační list  (PDF 30kB)
   Oznámení o vydání územního plánu Borkovany  (PDF 100kB)

 

 

BOŘETICE – Územní plán Schváleno 2013

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN BOŘETICE BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

GRAFICKÁ ČÁST
  I.01.Výkres základního členění území  (PDF 860kB) 
  I.02.Hlavní výkres  (PDF 1 640kB) 
  I.03.Hlavní výkres – technická infrastruktura – vodní hospodářství  (PDF 1 030kB) 
  I.04.Hlavní výkres – technická infrastruktura – energetika a spoje  (PDF 1 040kB) 
  I.05.Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace  (PDF 1 110kB) 
  II.01. Koordinační výkres  (PDF 2 100kB) 
  II.02. Výkres širších vztahů  (PDF 800kB) 
  II.03. Předpokládané zábory půdního fondu  (PDF 1 350kB) 

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování …  (PDF 1 700kB)
Oznámení o vydání opatření obecné povahy  (PDF 160kB) 
Opatření obecné povahy  (PDF 2 500kB) 
Registrační list  (PDF 50kB) 

 

 

BRUMOVICE - Územní plán Schváleno 2014

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN BRUMOVICE BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

ÚZEMNÍ PLÁN BRUMOVICE
  TEXTOVÁ ČÁST
   OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  (PDF 2 560kB)
  GRAFICKÁ ČÁST
    I.01 Výkres základního členění území  (PDF 850kB)
    I.02 Hlavní výkres  (PDF 1 560kB)
    I.03 Hlavní výkres-Zásobování vodou a odkanalizování  (PDF 1 180kB)
    I.04 Hlavní výkres-Energetika a spoje  (PDF 950kB)
    I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace  (PDF 950kB)
    I.06 Výkres etapizace  (PDF 860kB)
    II.01 Koordinační výkres  (PDF 1 950kB)
    II.02 Výkres širších vztahů  (PDF 8 100kB)
    II.03 Předpokládané zábory půdního fondu  (PDF 1 100kB)

Registrační list  (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Brumovice  (PDF 100kB)

 

 

Diváky– Územní plán Schváleno 2012

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

  TEXTOVÁ ČÁST  (PDF 240kB)
  1.VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  (PDF 1 300kB)
  2.HLAVNÍ VÝKRES – KONCEPCE USPŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBCE  (PDF 2 400kB)
  3.HLAVNÍ VÝKRES – KONCEPCE DOPRAVY  (PDF 1 450kB)
  4.HLAVNÍ VÝKRES – ENERGETIKA A SPOJE  (PDF 1 420kB)
  5.HLAVNÍ VÝKRES – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  (PDF 1 410kB)
  6.VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ  (PDF 1 370kB)

ODŮVODNĚNÍ
  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  (PDF 280kB)
  O1.ŠIRŠÍ VZTAHY  (PDF 8 130kB)
  O2.KOORDINAČNÍ VÝKRES  (PDF 2 860kB)
  O3.KOORIDAČNÍ VÝKRES – VÝŘEZ  (PDF 1 210kB)
  O4.VÝKRES ZÁBORŮ  (PDF 1 560kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 1 090kB)
Registrační list  (PDF 30kB)
Oznámení o vydání územního plánu Diváky  (PDF 50kB)

 

 

HORNÍ BOJANOVICE – Územní plán        Schváleno 2012

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BOJANOVICE BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

A-TEXTOVÁ ČÁST (PDF  310kB)
B-GRAFICKÁ ČÁST
   B.1-Výkres základního členění území (PDF  520kB)
   B.2-Hlavní výkres (PDF  7 890kB)
   B.3-Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF  8 210kB)

ODŮVODNĚNÍ
 C-TEXTOVÁ ČÁST (PDF  350kB)
 Příloha č.1 Odůvodnění územního plánu-Tabulka předpodkládaných záborů půdního fondu (PDF  350kB)
 D-GRAFICKÁ ČÁST
    D.1-Koordinační výkres (PDF  13600kB)
    D.2-Výkres širších vztahů (PDF  1460kB)
    D.3-Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu (PDF  610kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 3 250kB)
Příloha č.2 Vyhodnocení výsledků projednávání návrhu ÚP Horní Bojanovice podle …  (PDF 100kB)
Registrační list  (PDF 30kB)
Oznámení o vydání územního plánu Horní Bojanovice  (PDF 50kB)

 

HUSTOPEČE – Územní plán – právní stav po změně č. 1        Vytvořeno 2016

Textová část  (PDF 300kB)
    B1 Výkres základního členění území  (PDF 1450kB)
    B2 Hlavní výkres  (PDF 2900kB)
    B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 1400kB)
    B4 Výkres pořadí změn v území  (PDF 1100kB)
    D1 Koordinační výkres  (PDF 8400kB)

 

HUSTOPEČE – Změna č. 1 územního plánu        Schváleno 2016

Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Hustopeče  (PDF 600kB)

 

HUSTOPEČE – Územní plán        Schváleno 2013

IOP+EU+MMR logo
Projekt "Hustopeče – Nový územní plán" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program


    B1 Výkres základního členění území-List 1  (PDF 640kB)
    B1 Výkres základního členění území-List 2  (PDF 960kB)
    B2 Hlavní výkres-List1  (PDF 1 050kB)
    B2 Hlavní výkres-List2  (PDF 1 700kB)
    B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací-List 1  (PDF 650kB)
    B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací-List 2  (PDF 1 000kB)
    B4 Výkres pořadí změn v území-List 1  (PDF 600kB)
    B4 Výkres pořadí změn v území-List 2  (PDF 900kB)

    D1 Koordinační výkres-List 1  (PDF 1 800kB)
    D1 Koordinační výkres-List 2  (PDF 3 880kB)
    D2 Výkres širších vztahů  (PDF 3 000kB)
    D3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 1  (PDF 930kB)
    D3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 2  (PDF 1 340kB)
    D4 Schéma zásobování vodou-List 1  (PDF 1 130kB)
    D4 Schéma zásobování vodou-List 2  (PDF 1 800kB)
    D5 Schéma odkanalizování území-List 1  (PDF 1 140kB)
    D5 Schéma odkanalizování území-List 2  (PDF 1 800kB)

    P3 Tabulka předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 50kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 1 900kB)
Oznámenío vydání územního plánu Hustopeče  (PDF 260kB)

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Kašnice v období 6/2012 – 3/2015 (schválena 21. dubna 2015, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 19.5.2016 zrušeny pokyny pro zpracování návrhu změny v rozsahu zadání změny) (PDF 100kB)
Příloha č. 1 (Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Kašnice) (PDF 100kB)

 

KAŠNICE – Územní plán Schváleno 2012

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN KAŠNICE BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŠNICE
  I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST  (PDF 340kB)
  I.B. GRAFICKÁ ČÁST
     I.01 Základní členění  (PDF 460kB)
     I.02 Hlavní výkres  (PDF 1 010kB)
     I.03 Hlavní výkres – technická infrastruktura – vodní hospodářství  (PDF 540kB)
     I.04 Hlaviní výkres – technická infrastruktura – energetika a spoje  (PDF 500kB)
     I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 630kB)

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  (PDF 890kB)
  II.A. GRAFICKÁ ČÁST
     II.01 Širší územní vztahy  (PDF 28 880kB)
     II.02 Koordinační výkres  (PDF 1 170kB)
     II.03 Předpokládané zábory půdního fondu  (PDF 520kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 2 850kB)   
Opatření obecné povahy-příloha č.2  (PDF 80kB)
Registrační list  (PDF 30kB)
Oznámení o vydání územního plánu Kašnice  (PDF 50kB)

 

 

KLOBOUKY U BRNA – Územní plán – právní stav po změně č. 1 Vytvořeno 2015

I. ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA
  I.A. TEXTOVÁ ČÁST  (PDF 850kB)
  I.B. GRAFICKÁ ČÁST
     I.01 Základní členění  (PDF 2 050kB)
     I.02 Hlavní výkres  (PDF 5 250kB)
     I.03 Hlavní výkres – technická infrastruktura – vodní hospodářství  (PDF 3 550kB)
     I.04 Hlaviní výkres – technická infrastruktura – energetika a spoje  (PDF 2 550kB)
     I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 2 600kB)

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  II.A. GRAFICKÁ ČÁST
     II.02 Koordinační výkres  (PDF 6 150kB)

 

KLOBOUKY U BRNA – Změna č. 1 Schváleno 2015

I.A TEXTOVÁ ČÁST  (PDF 300kB)
I.B GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Výkres základního členění území  (PDF 300kB)
  I.02 Hlavní výkres  (PDF 300kB)

II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  (PDF 1 450kB)
II.B GRAFICKÁ ČÁST
  II.02 Koordinační výkres  (PDF 700kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu  (PDF 350kB)

Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Klobouky u Brna  (PDF 350kB)

 

KLOBOUKY U BRNA – Územní plán   Schváleno 2012

IOP+EU+MMR logo
Projekt "Klobouky u Brna – nový územní plán" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

I. ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA
  I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST  (PDF 530kB)
  I.B. GRAFICKÁ ČÁST
    I.01 Základní členění  (PDF 2 520kB)
     I.02 Hlavní výkres  (PDF 5 590kB)
     I.03 Hlavní výkres – technická infrastruktura – vodní hospodářství  (PDF 3 850kB)
     I.04 Hlaviní výkres – technická infrastruktura – energetika a spoje  (PDF 2 840kB)
     I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 2 930kB)

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  (PDF 2 570kB)
  II.A. GRAFICKÁ ČÁST
     II.01 Širší územní vztahy  (PDF 29 230kB)
     II.02 Koordinační výkres  (PDF 6 110kB)
     II.03 Předpokládané zábory půdního fondu  (PDF 2 840kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 900kB)    
Registrační list  (PDF 30kB)    
Oznámení o vydání Územního plánu Klobouky u Brna  (PDF 190kB)   

 

 

KOBYLÍ – ÚPNSÚ Schváleno 1996

Textová a tabulková část   (PDF 6030kB) 
Výkresová část
   1. Zájmové území  (PDF 19 050kB) 
   2. Komplexní urbanistický návrh-A  (PDF 16 900kB) 
   2. Komplexní urbanistický návrh-B  (PDF 13 500kB) 
   3. Zásobování vodou
   4. Odkanalizování
   5. Zásobování plynem
   6. Vodní toky a plochy
   7. Zásobování el. energií
   8. Zábor zemědělského půdního fondu
   4. Výkres regulačních prvků

 

 

KOBYLÍ – Změna č. 1 ÚPNSÚ Schváleno 2000

 Výkresová část
   1. Komplexní urbanistický návrh  (PDF 2 590kB) 

 

 

KOBYLÍ – Změna č. 2 ÚPNSÚ Schváleno 2002

    2. Hlavní výkres 1/10000 (JPG 16 790kB)
    3. Hlavní výkres 1/2000 (PDF 29 860kB)

 

 

KOBYLÍ – Změna č. 3 ÚPNSÚ Schváleno 2005

IOP+EU+MMR logo

ZMĚNA Č.3 ÚPN SÚ KOBYLÍ BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 4 120kB)
   A. Základní údaje
   B. Řešené území
   C. Závazná část – regulativy
GRAFICKÁ ČÁST
   Grafická část obsahuje stejné výkresy jako ve schváleném ÚPN SÚ Kobylí. Rovněž číslování výkresů je stejné jako ve schváleném územním plánu.
   3. Hlavní výkres (PDF 26 630kB)
   4. Technická infrastruktura – vodní hospodářství
   5. Technická infrastruktura – energetika a spoje
   6. Doprava
   7. Zemědělská příloha
   8. Veřejně prospěšné stavby
   schéma hlavního výkresu (PDF 1 240kB)
Registrační list (PDF 100 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazné části změny č. 3 ÚPN SÚ Kobylí (PDF 340kB)

 

 

KOBYLÍ- Změna č. 4 ÚPNSÚ Schváleno 2009

A. Textová a tabulková část  (PDF 270kB)
B. Výkresová část
   3. Hlavní výkres (PDF 2100kB)
   4a.Technická infrastruktura – zásobování vodou  (PDF 1020kB) 
   4b. Technická infratruktura – odkanalizování  (PDF 920kB)
   5. Technická infrastruktura – energetika a spoje  (PDF 870kB)
   8. Veřejně prospěšné stavby  (PDF 680kB)
    
Odůvodnění
A. Textová část odůvodnění  (PDF 310kB)
B. Výkresová část
   7. Zemědělská příloha (PDF 780kB)
C. Opatření obecné povahy (PDF 6130kB)
D. Registrační list (PDF kB)
E. Oznámení o vydání změny č. 4 ÚPN SÚ Kobylí (PDF 870kB)

 

KRUMVÍŘ- Územní plán Schváleno 2016
    1 Výkres základního členění  (PDF 600kB)
    2 Hlavní výkres  (PDF 1050kB)
    3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 850kB)
    4 Koordninační výkres  (PDF 2800kB)
    5 Koordinační výkres – detail  (PDF 2050kB)
    6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 2500kB)
    7 Výkres širších vztahů  (PDF 1550kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 1000kB)
Oznámení o vydání územního plánu Krumvíř  (PDF 50kB)
Registrační list  (PDF 50kB)

 

 

KŘEPICE-Zpráva o uplatňování územního plánu Schváleno 2014
Zpráva o uplatňování územního plánu Křepice v období 10/2010 – 5/2014 (schválena 16. července 2014) (PDF 200kB)

Příloha č. 1 (Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Křepice) (PDF 100kB)

 

KŘEPICE- Územní plán Schváleno 2010

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN KŘEPICE BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

část. I NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
   I.A.TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU  (PDF 370kB)
   I.B. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
     1 Výkres základního členění území  (PDF 3 070kB)
     2 Hlavní výkres  (PDF 3 830kB)
     3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 3 750kB)

  II.A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  (PDF 370kB)
   II.B. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
     4 Koordinační výkres  (PDF 4 680kB)
     5 Koordinační výkres – detail obce  (PDF 3 500kB)
     6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 4 090kB)
     7 Výkres širších vztahů  (PDF 6 340kB)

C. Opatření obecné povahy  (PDF 12 270kB)
D. Registrační list  (PDF 390kB)
E. Oznámení o vydání územního plánu Křepice  (PDF 300kB)

 

 

KURDĚJOV – ÚPO Schváleno 2002

A)Textová část
   1. Průvodní zpráva (PDF 7 890kB)
   2. Závazná část ve formě regulativů
 (PDF 750kB)
   3. Registrační list
B) Grafická část
   1. Širší vztahy
   2. Návrh využití území sídla a krajiny – hlavní výkres (1/5000) (PDF 12 150kB)
   3. Návrh využití území sídla a krajiny – hlavní výkres (1/2000)
   4. Dopravní řešení
   5. Zásobování vodou
   6. Odkanalizování
   7. Zásobování plynem a elektrickou energií
   8. Zábor zemědělského půdního fondu
   9. Veřejně prospěšné stavby
C) Přílohy
   1. Schéma hlavního výkresu
   2. Návrh znění obecně závazné vyhlášky o závazných částech Územního plánu obce
Obecně závazná vyhláška obce Kurdějov č. 1/2003 o závazných částech Územního plánu obce Kurdějov
 (PDF 1 180kB)

 

 

KURDĚJOV – Změna č. 1 ÚPO Schváleno 2008

A. Textová část, pokyny pro rozhodování v území  (PDF 161kB)
B. Grafická část
   Legenda k návrhu využití územní sídla a krajiny – hlavnímu výkresu (PDF 1320kB)
   Legenda k výkresům Zásobování vodou a Zásobování plynem a elektrickou energií
 (PDF 90kB)
   Legenda k výkresu Veřejně prospěšné stavby (PDF 580kB)
   ZMĚNA Č. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05,1.06, 1. 08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13,1.14
     2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres – schválený územní plán (PDF 980kB)
     2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres (PDF 1000kB)
     5. Zásobování vodou  (PDF 500kB) 
     7. Zásobování plynem a elektrickou energií  (PDF 530kB)
     9. Veřejně prospěšné stavby  (PDF 540kB)
   ZMĚNA Č. 1.03 
     2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres
– schválený územní plán (PDF 270kB)
     2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres (PDF 270kB)
   ZMĚNA Č. 1.12 
     2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres – schválený územní plán (PDF 300kB)
     2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres (PDF 300kB)
    
Odůvodnění
A. Textová část  (PDF 100kB)
B. Grafická část
    Legenda k výkresu Zábor zemědělského půdního fondu (PDF 120kB)
    ZMĚNA Č. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05,1.06, 1. 08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13,1.14 
       8.Zábor zemědělského půdního fondu (PDF 570kB)
    ZMĚNA Č. 1.03 
      8.Zábor zemědělského půdního fondu (PDF 170kB)
   ZMĚNA Č. 1.12 
      8.Zábor zemědělského půdního fondu (PDF 160kB)      
C.Opatření obecné povahy (PDF 310kB)    
D.Registrační list (PDF 40kB)    
E.Oznámení o vydání změny č. 1 ÚPO Kurdějov (PDF 40kB)    

 

 

KURDĚJOV – Změna č. 2 ÚPO Schváleno 2010

A) TEXTOVÁ ČÁST, POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ  (PDF 100kB)
B) GRAFICKÁ ČÁST
     ČÍSLOVÁNÍ VÝKRESŮ ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO DLE PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU;
     ŘEŠENÍ DÍLČÍCH ZMĚN JE DOKUMENTOVÁNO VE VÝŘEZECH VÝKRESŮ, KDE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM;
     Legenda k Hlavnímu výkresu-Návrhu využití území sídla a krajiny  (PDF 260kB)
     Legenda k výkresu Veřejně prospěšné stavby  (PDF 110kB)
       Změna č. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.06
         2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres-schválený územní plán  (PDF 400kB)
         2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres-změna č. 2  (PDF 400kB)
         9. Veřejně prospěšné stavby  (PDF 330kB)
       Změna č. 2.05
         2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres-schválený územní plán  (PDF 330kB)
         2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres-změna č.2  (PDF 320kB)
       Změna č. 2.07
         2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkres-schválený územní plán  (PDF 270kB)
         2. Návrh využití území sídla a krajiny-hlavní výkrea-změna č.2  (PDF 270kB)

ODŮVODNĚNÍ
A) TEXTOVÁ ČÁST  (PDF 100kB)
B) GRAFICKÁ ČÁST
     ČÍSLOVÁNÍ VÝKRESŮ ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO DLE PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU;
     ŘEŠENÍ DÍLČÍCH ZMĚN JE DOKUMENTOVÁNO VE VÝŘEZECH VÝKRESŮ, KDE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM;
     Legenda k Záboru ZPF  (PDF 60kB)
       Změna č. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.06
         8. Zábor zemědělského půdního fondu  (PDF 350kB)
       Změna č. 2.05
         8. Zábor zemědělského půdního fondu  (PDF 280kB)
C.Opatření obecné povahy (PDF 650kB)    
D.Registrační list (PDF 60kB)    
E.Oznámení o vydání změny č. 2 ÚPO Kurdějov (PDF 70kB)    

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Morkůvky v období 11/2011 – 10/2015 (schválena 25. listopadu 2015) (PDF 100kB)

 

MORKŮVKY - Územní plán  Schváleno 2011

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN MORKŮVKY BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU:
A.TEXTOVÁ ČÁST ÚP  (PDF 360kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP:
  I.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  (PDF 1 760kB)
  I.2 HLAVNÍ VÝKRES  (PDF 2 970kB)
  I.3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, ENERGETIKA A VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ  (PDF 1 670kB)
  I.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  (PDF 1 300kB)
  I.5 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ  (PDF 880kB)

OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVDODNĚNÍ ÚP  (PDF 440kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP:
  II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES  (PDF 4 640kB)
  II.2 KOORDINAČNÍ VÝKRES-VÝŘEZ  (PDF 3 150kB)
  II.3 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  (PDF 1 610kB)
  II.4 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU  (PDF 2 500kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 8 450kB)    
Registační list  (PDF 30kB)   
Oznámení o vydání Územního plánu Morkůvky  (PDF 560kB)   

 

NĚMČIČKY – Změna č. 1 územního plánu Schváleno 2016

GRAFICKÁ ČÁST:
  I.01 Výkres základního členění území – podklad pro změnu  (PDF 500kB)
  I.01 Výkres záklddního členění území – měněné části  (PDF 500kB)
  I.02 Hlavní výkres – podklad pro změnu  (PDF 800kB)
  I.02 Hlavní výkres – měněné části  (PDF 550kB)
  I.03 Zásobování vodou a odkanalizování – podklad pro změnu  (PDF 500kB)
  I.03 Zásobování vodou a odkanalizování – měněné části  (PDF 500kB)
  I.04 Energetika a spoje – podklad pro změnu  (PDF 350kB)
  I.04 Energetika a spoje – měněné části  (PDF 450kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace – podklad pro změnu  (PDF 450kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace – měněné
části
  (PDF 450kB)
  I.06 Výkres etapizace – podklad pro změnu  (PDF 350kB)
  I.06 Výkres etapizace – měněné části  (PDF 450kB)
  II.01 Koordinační výkres – podklad pro změnu  (PDF 1 100kB)
  II.01 Koordinační výkres – měněné části  (PDF 550kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu – podklad pro změnu  (PDF 500kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu – měněné části  (PDF 650kB)

Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Němčičky  (PDF 600kB)
Opatření obecné povahy  (PDF 3950kB)

 

NĚMČIČKY – Územní plán Schváleno 2011

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN NĚMČIČKY BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

Oznámení o zrušení části územního plánu Němčičky  (PDF 80kB)   

I. ÚZEMNÍ PLÁN NĚMČIČKY
I.A.
TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST
  (PDF 520kB)
I.B. GRAFICKÁ ČÁST
   I.01
Výkres základního členění území  (PDF 460kB)
   I.02
Hlavní výkres  (PDF 1 070kB)
   I.03
Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování  (PDF 620kB)
   I.04
Hlavní výkres – Energetika a spoje  (PDF 450kB)
   I.05
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace  (PDF 580kB)
   I.06
Výkres etapizace  (PDF 410kB)

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY
II.A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  (PDF 3 440kB)
II.B. GRAFICKÁ ČÁST
   II.01 Koordinační výkres  (PDF 1 370kB)
   II.02 Výkres širších vztahů  (PDF 37 040kB)
   II.03 Předpokládané zábory půdního fondu  (PDF 570kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 3 670kB)    
Registační list  (PDF 50kB)   
Oznámení o vydání Územního plánu Němčičky  (PDF 70kB)   

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Nikolčice v období 5/2012 – 2/2016 (PDF 150kB)

 

NIKOLČICE - Územní plán  – právní stav po změně č. 1 Vytvořeno 2014

Jednotlivé výkresy grafické části jsou rozděleny na dva samostatné výkresy. Jižní část řešeného území s obcí-část A, severní část řešeného území-část B.

I. ÚZEMNÍ PLÁN NIKOLČICE
I.A.TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST  (PDF 500kB)
I.B. GRAFICKÁ ČÁST
   I.01 Výkres základního členění území – část A  (PDF 400kB)
   I.01 Výkres základního členění území – část B  (PDF 150kB)
   I.02 Hlavní výkres - část A  (PDF 900kB)
   I.02 Hlavní výkres - část B  (PDF 350kB)
   I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování – část A  (PDF 500kB)
   I.03 Urbanistické řešení - Zásobování vodou a odkanalizování – část B  (PDF 200kB)
   I.04 Urbanistické řešení - Energetika a spoje – část A  (PDF 400kB)
   I.04 Urbanistické řešení - Energetika a spoje – část B  (PDF 150kB)
   I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace – část A  (PDF 500kB)
   I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace – část B  (PDF 150kB)
   I.06 Výkres etapizace  (PDF 350kB)

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NIKOLČICE
II.B. GRAFICKÁ ČÁST
   II.01 Koordinační výkres – část A  (PDF 1 250kB)
   II.01 Koordinační výkres – část B  (PDF 450kB)

 

NIKOLČICE - Územní plán  Schváleno 2012

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN NIKOLČICE BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

Jednotlivé výkresy grafické části jsou rozděleny na dva samostatné výkresy. Jižní část řešeného území s obcí-část A, severní část řešeného území-část B.

I. ÚZEMNÍ PLÁN NIKOLČICE
I.A.TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST  (PDF 490kB)
I.B. GRAFICKÁ ČÁST
   I.01 Výkres základního členění území – část A  (PDF 570kB)
   I.01 Výkres základního členění území – část B  (PDF 1900kB)
   I.02 Hlavní výkres - část A  (PDF 940kB)
   I.02 Hlavní výkres - část B  (PDF 370kB)
   I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování – část A  (PDF 510kB)
   I.03 Urbanistické řešení - Zásobování vodou a odkanalizování – část B  (PDF 240kB)
   I.04 Urbanistické řešení - Energetika a spoje – část A  (PDF 450kB)
   I.04 Urbanistické řešení - Energetika a spoje – část B  (PDF 190kB)
   I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace – část A  (PDF 520kB)
   I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace – část B  (PDF 190kB)
   I.06 Výkres etapizace  (PDF 380kB)

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NIKOLČICE
II.A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  (PDF 3 730kB)
II.B. GRAFICKÁ ČÁST
   II.01 Koordinační výkres – část A  (PDF 1 290kB)
   II.01 Koordinační výkres – část B  (PDF 460kB)
   II.02 Výkres širších vztahů  (PDF 74 700kB)
   II.03 Předpokládané zábory půdního fondu – část A  (PDF 550kB)
   II.03 Předpokládané zábory půdního fondu – část B  (PDF 240kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 300kB)
Opatření obecné povahy-příloha č.2  (PDF 50kB)
Registační list  (PDF 30kB)   

 

NIKOLČICE -Změna č. 1 územního plánu  Schváleno 2014

Opatření obecné povahy  (PDF 500kB)
Srovnávací text  (PDF 350kB)
GRAFICKÁ ČÁST
   I.01 Výkres základního členění území – měněné části  (PDF 150kB)
   I.01 Výkres základního členění území – podklad pro změnu  (PDF 150kB)
   I.02 Hlavní výkres – měněné části  (PDF 100kB)
   I.02 Hlavní výkres – podklad pro změnu  (PDF 200kB)
   I.03 Hlavní výkres-Zásobování vodou a odkanalizování – měněné části  (PDF 150kB)
   I.03 Hlavní výkres-Zásobování vodou a odkanalizování – podklad pro změnu  (PDF 150kB)
   I.04 Hlavní výkres-Energetika a spoje – měněné části  (PDF 150kB)
   I.04 Hlavní výkres-Energetika a spoje- podklad pro změnu  (PDF 150kB)
   I.06 Výkres etapizace – měněné části  (PDF 150kB)
   I.06 Výkres etapizace – podklad pro změnu  (PDF 150kB)

   II.01 Koordinační výkres – měněné části  (PDF 100kB)
   II.01 Koordinační výkres – podklad pro změnu  (PDF 250kB)
   II.03 Předpokládané zábory půdního fondu – měněné části  (PDF 100kB)
   II.03 Předpokládané zábory půdního fondu – podklad pro změnu  (PDF 150kB)

Registrační list  (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Nikolčice  (PDF 100kB)

 

 

POPICE - Právní stav po změně č. 2 územního plánu  Vytvořeno 2016

Textová část  (PDF 500kB)
Výkres základního členění území  (PDF 2 350kB)
Hlavní výkres  (PDF 3 850kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 3 150kB)

Koordinační výkres  (PDF 4 550kB)
Detail hlavního výkresu – výřez – eneergetika a spoje  (PDF 1 000kB)
Detail hlavního výkresu – výřez – vodní hospodářství  (PDF 5 950kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 3 600kB)

 

POPICE – Změna č. 2 Schváleno 2015

Opatření obecné povahy  (PDF 400kB)
Srovnávací text s vyznačením změn  (PDF 500kB)

Grafická část
  1. B – 1a VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ   (PDF 300kB)
  2. B – 1b VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ   (PDF 300kB)
  3. B – 2a HLAVNÍ VÝKRES   (PDF 500kB)
  4. B – 2b HLAVNÍ VÝKRES   (PDF 350kB)
  5. B – 3a VÝKRES VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ   (PDF 600kB)
  6. B – 3b VÝKRES VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ   (PDF 450kB)
  1. D – 1a KOORDINAČNÍ VÝKRES   (PDF 800kB)
  2. D – 1b KOORDINAČNÍ VÝKRES   (PDF 550kB)
  3. D – 2a VÝKRES PŘEDPOKL. ZÁBORŮ ZPF A PUPFL   (PDF 400kB)
  4. D – 2b VÝKRES PŘEDPOKL. ZÁBORŮ ZPF A PUPFL   (PDF 300kB)

Registrační list  (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Popice  (PDF 100kB)

 

POPICE – Změna č. 1 Územního plánu  Schváleno 2012

TEXTOVÁ ČÁST:
                        TITULNÍ BLOK  (PDF 380kB)
                        I-ZMĚNA ÚP č. 1  (PDF 220kB)
                        II-ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP č. 1  (PDF 320kB)

VÝKRESOVÁ ČÁST
             ZMĚNA č. 1 ÚP Popice
                              1a- Výkres základního členění  (PDF 370kB)   
                              1b- Hlavní výkres  (PDF 700kB)           
             ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP Popice   
                              2a- Koordninační výkres  (PDF 860kB)  
                              2c- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 450kB)  

Opatření obecné povahy  (PDF 310kB)
Opatření obecné povahy-příloha č.2  (PDF 50kB)
Registrační list  (PDF 30kB)

 

 

POPICE – Územní plán  Schváleno 2008

IOP+EU+MMR logo

KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

A. Textová část - 
   Kniha A  (PDF 1932kB) 

B. Výkresová část
   1a. Výkres základního členění území  (PDF 1543kB) 
   1b. Hlavní výkres (PDF 4706kB)
   1bv. Detail hlavního výkres – výřez – vodní hospodářství  (PDF 1364kB) 
   1be. Detail hlavního výkresu – výřez – energetika a spoje  (PDF 1388kB) 
   1c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 1806kB) 

Odůvodnění

A. Textová část - 
   Kniha B  (PDF 1932kB) 

B. Výkresová část
   2a. Koordinační výkres  (PDF 5441kB) 
   2aa. Detail koordinačního výkresu (souvisle zastavěné území obce)  (PDF 3975kB)  
   2b. Širší vztahy  
   2c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 1713kB) 
C. Opatření obecné povahy  (PDF 824kB)
D. Registrační list  (PDF 31kB)
E. Oznámení o vydání Územního plánu Popice  (PDF 36kB)

 

 

POUZDŘANY – Územní plán Schváleno 2013

IOP+EU+MMR logo
Projekt "Pouzdřany – nový územní plán" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

Opatření obecné povahy  (PDF 1000kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
               1a    výkres základního členění území  (PDF 13 400kB)
               1b    hlavní výkres  (PDF 17 350kB)
               1bs  hlavní výkres – technická infrasturktura  (PDF 24 530kB)
               1c výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 13 230kB)
               2a koordinační výkres  (PDF 28 220kB)
               2b výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL  (PDF 11 400kB)
               2c výkres širších vztahů  (PDF 11 400kB)
Registrační list  (PDF 30kB)
Oznámení o vydání územního plánu Pouzdřany  (PDF 50kB)

 

 

STAROVICE – Územní plán Schváleno 2013

IOP+EU+MMR logo
Projekt "ÚZEMNÍ PLÁN STAROVICE – návrh k projednávání" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

I. ÚZEMNÍ PLÁN STAROVICE
  I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST  (PDF 5600kB)
  I.B. GRAFICKÁ ČÁST
    I.01 Výkres základního členění území  (PDF 550kB)
     I.02 Hlavní výkres  (PDF 1 180kB)
     I.03 Technická infrastruktura – vodní hospodářství  (PDF 930kB)
     I.04 Technická infrastruktura – energetika a spoje  (PDF 680kB)
     I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 740kB)

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  (PDF 1 490kB)
  II.A. GRAFICKÁ ČÁST
     II.01 Koordinační výkres  (PDF 1 940kB)
     II.02 Výkres širších vztahů  (PDF 12 030kB)
     II.03 Předpokládané zábory půdního fondu  (PDF 760kB)

Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Starovice(PDF 50kB)
Opatření obecné povahy (PDF 350kB)

 

 

STAROVIČKY - Územní plán  – právní stav po změně č. 1 Vytvořeno 2015

Textová část  (PDF 400kB)
  1a výkres základního členění území  (PDF 5 950kB)
  1b hlavní výkres  (PDF 7 350kB)
  1bv hlavní výkres – výřez zastavěného území (PDF 3 200kB)
  1be hlavní výkres – technická infrastruktura-energetika  (PDF 2 400kB)
  1bk hlavní výkres – technická infrastruktura – kanalizace, voda  (PDF 2 300kB)
  1c výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 6 050kB)

  2a koordinační výkres  (PDF 7 800kB)

  

STAROVIČKY – Územní plán Schváleno 2012

IOP+EU+MMR logo
Projekt "ÚZEMNÍ PLÁN STAROVIČKY – návrh k projednávání" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

kniha A TEXTOVÁ ČÁST  (PDF 550kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
  1a výkres základního členění území  (PDF 5 040kB)
  1b hlavní výkres  (PDF 7 300kB)
  1bv hlavní výkres – výřez zastavěného území (PDF 3 180kB)
  1be hlavní výkres – technická infrastruktura-energetika  (PDF 2 450kB)
  1bk hlavní výkres – technická infrastruktura – kanalizace, voda  (PDF 2 370kB)
  1c výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 5 730kB)

kniha B TEXTOVÁ ČÁST  (PDF 730kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
  2a koordinační výkres  (PDF 7 870kB)
  2b výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL  (PDF 4 520kB)
  2c výkres širších vztahů  (PDF 13 630kB)

Registrační list (PDF 90kB)
Oznámení o vydání územního plánu Starovičky (PDF 50kB)
Opatření obecné povahy (PDF 3 400kB)

 

STAROVIČKY – Změna č. 1 územního plánu Schváleno 2015

Opatření obecné povahy (PDF 200kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 50kB)

1a výkres základního členění území  (PDF 2 200kB)
1b hlavní výkres  (PDF 2 450kB)
2a koordinační výkres  (PDF 2 800kB)
2c výkres širších vztahů  (PDF 2 400kB)

Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Starovičky (PDF 100kB)

 

 

STRACHOTÍN– Územní plán Schváleno 2012

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN STRACHOTÍN BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

TEXTOVÁ ČÁST:
             TEXTOVÁ ČÁST (blok titulní, blok I-ÚP Strachotín, blok II-odůvodnění ÚP Strachotín)   (PDF 1 000kB)

VÝKRESOVÁ ČÁST
             ÚP Strachotín
                              1a- Výkres základního členění-list A  (PDF 1 010kB)  
                              1a- Výkres základního členění-list B  (PDF 200kB)  
                              1b- Hlavní výkres-list A  (PDF 1 670kB)  
                              1b- Hlavní výkres-list B  (PDF 200kB)  
                              1bt- Schéma hlavního výkresu-technické sítě  (PDF 1000kB)  
                              1c- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 950kB)  

             ODŮVODNĚNÍ ÚP Strachotín   
                              2a- koordninační výkres-list A  (PDF 2 500kB)  
                              2a- koordninační výkres-list B  (PDF 350kB)  
                              2aa- koordninační výkres-výřez detail  (PDF 1 850kB)  
                              2b- Výkres širších vztahů  (PDF 5 450kB)  
                              2c- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 600kB)  

Opatření obecné povahy  (PDF 800kB)
Registrační list  (PDF 30kB)
Oznámení o vydání územního plánu Strachotín  (PDF 50kB)

 

ŠAKVICE - Územní plán Schváleno 2014

IOP+EU+MMR logo
Projekt "Šakvice – nový územní plán" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

     Výkres základního členění území  (PDF 550kB)
     Hlavní výkres  (PDF 1 200kB)
     Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asancí  (PDF 450kB)

     Koordinační výkres  (PDF 2 700kB)
     Výkres širších vztahů  (PDF 1 300kB)
     Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 450kB)

     Opatření obecné povahy  (PDF 650kB)
       Příloha č. 1 -Vyhodnocení záměrů – návrhových ploch obsažených v platné územně plánovací dokumentaci  (PDF 150kB)
       Příloha č. 2 -Vyhodnocení záměrů na změny v území vyplývající z požadavků obce a vlastníků pozemků  (PDF 60kB)
       Příloha č. 3 -Tabulka předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 50kB)
       Příloha č. 7 -Posouzení vlivů územního plánu Šakvice
na životní prostředí
  (PDF 750kB)
       Příloha č. 7 -VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
ČÁST C, D, E, F
  (PDF 300kB)

     Registrační list  (PDF 650kB)
     Oznámení o vydání územního plánu Šakvice  (PDF 50kB)

 

ŠITBOŘICE - Územní plán Schváleno 2015

IOP+EU+MMR logo
Projekt "Šitbořice – Nový územní plán" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

     B.1 Výkres základního členění území  (PDF 1 150kB)
     B.2 Hlavní výkres  (PDF 1 750kB)
     B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 1 100kB)

     D.1 Koordinační výkres  (PDF 3 050kB)
     D.2 Výkres širších vztahů  (PDF 2 000kB)
     D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 1 100kB)
     D.4 Výkres technické infrastruktury  (PDF 1 500kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 1 350kB)
Registrační list  (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Šitbořice  (PDF 400kB)

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Uherčice v období 8/2010 – 5/2014 (schválena 18. prosince 2014) (PDF 150kB)

 

UHERČICE – Územní plán  Schváleno 2010

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN UHERČICE BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

čast I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
  I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU  (PDF 4600kB)
  I. B GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
     1 Výkres základního členění území  (PDF 1 840kB)
     2 Hlavní výkres  (PDF 2 900kB)
     3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 2 430kB)

část II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  II. A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  (PDF 460kB)
  II.B GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
     4 Koordinační výkres  (PDF 4 340kB)
     5 Koordinační výkres – detail obce  (PDF 3 100kB)
     6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 3 120kB)
     7 Výkres širších vztahů  (PDF 6 150kB)

C. Opatření obecné povahy  (PDF 1 130kB)
D. Registrační list  (PDF 50kB)
E. Oznámení o vydání územního plánu Uherčice  (PDF 70kB)

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Velké Hostěrádky v období 8/2011 – 4/2015 (schválena 26. června 2015) (PDF 100kB)

 

 

VELKÉ HOSTĚRÁDKY- Územní plán  Schváleno 2011

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ HOSTĚRÁDKY BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

I. ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ HOSTĚRÁDKY
I.A.TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST  (PDF 460kB)
I.B. GRAFICKÁ ČÁST
   I.01 Výkres základního členění území  (PDF 840kB)
   I.02 Hlavní výkres  (PDF 2 010kB)
   I.03 Doprava  (PDF 770kB)
   I.04 Technická infrastruktura – vodní hospodářství  (PDF 1 120kB)
   I.05 Technická infrastruktura – energetika a spoje  (PDF 830kB)
   I.06 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace  (PDF 990kB)

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ HOSTĚRÁDKY
II.A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  (PDF 1 740kB)
II.B. GRAFICKÁ ČÁST
   II.01 Koordinační výkres  (PDF 2 320kB)
   II.02 Širší územní vztahy  (PDF 500kB)
   II.03 Předpokládané zábory půdního fondu  (PDF 960kB)

C. Opatření obecné povahy  (PDF 960kB)
D. Registrační list  (PDF 50kB)
E. Oznámení o vydání územního plánu Velké Hostěrádky  (PDF 80kB)

 

 

VELKÉ NĚMČICE - ÚPN SÚ  Schváleno 1995

 

 

 

VELKÉ NĚMČICE - Změna č. 1 ÚPN SÚ  Schváleno 2000

  Výkresová část
    1A. Návrh využití území sídla a krajiny – část A (PDF 19 820B)
    1B. Návrh využití území sídla a krajiny – část B (PDF 20 320B)

Výkresy 1A a 1B zahrnují návrh ÚPN SÚ a změny č. 1 ÚPN SÚ.

 

 

VELKÉ NĚMČICE - Změna č.2 ÚPN SÚ  Schváleno 2006

IOP+EU+MMR logo

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

A. TEXTOVÁ ČÁST
    1. Průvodní zpráva včetně regulativů (PDF 3 910 kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST
    Lokalizace změn (PDF 790 kB)
    1. Návrh využití sídla a krajiny (PDF 1 120 kB)
        legenda k výkresu č. 1 (PDF 850 kB)
    2. Urbanistické řešení – výřez A (PDF 1 880 kB)
    2. Urbanistické řešení – výřez B (PDF 960 kB)
        legenda k výkresu č. 2 (PDF 840 kB)
    3. Dopravní řešení
        legenda k výkresu č. 3
    4. Zásobování vodou
        legenda k výkresu č. 4
    5. Odkanalizování
        legenda k výkresu č. 5
    6. Zásobování el. energií, spoje
         legenda k výkresu č. 6
    7. Zásobování plynem
        legenda k výkesu č. 7
    8. Vyhodnocení záboru ZPF, PUPFL
        legenda k výkresu č. 8
    9. Veřejně prospěšné stavby, asanace
        legenda k výkresu č. 9
Registrační list (PDF 200 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Velké Němčice č. 1/2000 ze dne 23. 11. 2000 o závazných částech změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice (PDF 210 kB)

VELKÉ NĚMČICE - Změna č.3 ÚPN SÚ  Schváleno 2009

I. ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE

A. Textová část  (PDF 370kB)
B. Grafická část
Řešení dílčí změny je dokumentováno ve výřezech výkresů, kde dochází ke změně:
    Legenda k návrhu využití území sídla a krajiny   (PDF 870kB)
 DÍLČÍ ZMĚNY Č. 3.01, 3.02, 3.05
   Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny - schválený územní plán sídelního útvaru + změny č. 1 a 2 (PDF 220kB)
   Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 600kB)
DÍLČÍ ZMĚNA Č. 3.03
   Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny - schválený územní plán sídelního útvaru + změny č. 1 a 2 (PDF 140kB)
   Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 510kB)
DÍLČÍ ZMĚNA Č. 3.04
   Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny - schválený územní plán sídelního útvaru + změny č. 1 a 2 (PDF 240kB)
   Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 600kB)

II. ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE

A. Textová část  (PDF 140kB)
B. Grafická část
DÍLČÍ ZMĚNY Č. 3.01, 3.02, 3.05
   Vyhodnocení záboru ZPF (PDF 410kB)
 DÍLČÍ ZMĚNA Č. 3.03
   Vyhodnocení záboru ZPF (PDF 310kB)
  DÍLČÍ ZMĚNA Č. 3.04
   Vyhodnocení záboru ZPF (PDF 350kB)
Opatření obecné povahy (PDF 4 280kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 3 ÚPN SÚ Velké Němčice (PDF 60kB)

 

 

VELKÉ PAVLOVICE - Územní plán Schváleno 2013

IOP+EU+MMR logo
Projekt "Velké Pavlovice- Nový územní plán (CZ 1.06/5.3.00/08.07.453)" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

I.ÚZEMNÍ PÁN VELKÉ PAVLOVICE
  I.A. Textová část  (PDF 1 000kB)
  I.B. GRAFICKÁ ČÁST
     I.01A Výkres základního členění území – list A  (PDF 1 200kB)
     I.01B Výkres základního členění území – list B  (PDF 400kB)
     I.02A Hlavní výkres - list A  (PDF 2 020kB)
     I.02B Hlavní výkres - list B  (PDF 640kB)
     I.03A Hlavní výkres – Doprava - list A  (PDF 1 410kB)
     I.03B Hlavní výkres – Doprava - list B  (PDF 500kB)
     I.04A Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A  (PDF 1 140kB)
     I.04B Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B  (PDF 410kB)
     I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A  (PDF 1 250kB)
     I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B  (PDF 450kB)
     I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A  (PDF 1 110kB)
     I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B  (PDF 500kB)
     I.07A Výkres etapizace - list A  (PDF 1 100kB)
     I.07B Výkres etapizace - list B  (PDF 400kB)

 II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PAVLOVICE
  II.A. Textová část odůvodnění  (PDF 2 500kB)
  II.B. GRAFICKÁ ČÁST
     II.01A Koordinační výkres – list A  (PDF 2 520kB)
     II.01B Koordinační výkres – list B  (PDF 710kB)
     II.02 Výkres širších vztahů  (PDF 37 720kB)
     II.03A Předpokládané zábory půdního fondu - list A  (PDF 1 350kB)
     II.03B Předpokládané zábory půdního fondu - list B  (PDF 500kB)
     Schéma cyklistických a turistických tras  (PDF 1 550kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 630kB)
Registrační list  (PDF 30kB)
Oznámení o vydání územního plánu Velké Pavlovice  (PDF 300kB)

 

 Pozn. V programu Acrobat Reader je možné pomocí kláves "Ctrl" + "Shift" + "+" otáčet stránkami doprava nebo pomocí kláves "Ctrl" + "Shift" + "-" doleva.

 

VRBICE– Územní plán Schváleno 2012

IOP+EU+MMR logo

ÚZEMNÍ PLÁN Vrbice BYL SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

I. Textová část  (PDF 720kB)
I. Grafická část
   I.1 Výkres základního členění území  (PDF 650kB)
   I.2 Hlavní výkres (PDF 1 280kB)
   I.3A Hlavní výkres – technická infrastruktura-vodní hospodářství  (PDF 800kB) 
   I.3B Hlavní výkres – technická infrastruktura-energetika, el. komunikace  (PDF 670kB) 
   I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 860kB)

II.Textová část odůvodnění územního plánu  (PDF 720kB)
II. Grafická část odůvodnění územního plánu
   II.1 Koordinační výkres  (PDF 1 470kB)
   II.2 Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území  (PDF 1 450kB)
   II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL  (PDF 860kB)
   II.4 Výkres širších vztahů  (PDF 1 400kB)

Opatření obecné povahy  (PDF 2 200kB)
Registrační list  (PDF 30kB)
Oznámení o vydání územního plánu Vrbice  (PDF 30kB)


Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Ondřej Rafl