Navigace

Územně analytické podklady (SO ORP Hustopeče)

 

 Informace zveřejněné na těchto stránkách mají především informativní charakter.  

INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE A JEJÍM VLASTNÍKU
Informace zveřejněné podle §166 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění jsou dostupné  zde.

 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území ("limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci ("rozbor udržitelného rozvoje území").

Výchozím bodem k tvorbě ÚAP je shromáždění informací (jevů) o území. Minimální standard je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., v platném znění.

Územně analytické podklady, které jsou zveřejněny níže, jsou zpracovány pro správní obvod obce s rozšířenou působností Hustopeče. K tvorbě ÚAP byla využita technologie geografického informačního systému (GIS). Jejich první zpracování proběhlo v roce 2008.

 
V případě dotazů týkajících se ÚAP můžete využít telefonního čísla 519 441 092 nebo
e-mail: rafl.region@hustopece-city.cz.

Samostatná prezentace ÚAP ORP Hustopeče (2008)

Samostatná prezentace ÚAP ORP Hustopeče (2010)

Samostatná prezentace ÚAP ORP Hustopeče (2012)

IOP+EU+MMR logo
První územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

NÁVRH ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2016
ZDE

 

 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY  2014

Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území ("limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci ("rozbor udržitelného rozvoje území").

Výchozím bodem k tvorbě ÚAP je shromáždění informací (jevů) o území. Minimální obsah je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., v platném znění.

Územně analytické podklady, které jsou zveřejněny níže, jsou zpracovány pro správní obvod obce s rozšířenou působností Hustopeče. K tvorbě ÚAP byla využita technologie geografického informačního systému (GIS). Jejich první zpracování proběhlo v roce 2008.

 

IOP+EU+MMR logo

Projekt "Technická pomoc při zpracování ÚAP pro správní území ORP Hustopeče" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

I. Rozbor udržitelného rozvoje území
1. Textová část (PDF 400kB)
2. Kartogramy
    K1. Horninové prostředí a geologie (PDF 500kB)
    K2. Vodní režim (PDF 700kB)
    K3. Hygiena životního prostředí (PDF 500kB)
    K4. Ochrana přírody a krajiny (PDF 650kB)
    K5. Zemědělský půdní fond a lesy (PDF 800kB)
    K6a. Dopravní infrastruktura (PDF 600kB)
    K6b. Technická infrastruktura (PDF 650kB)
    K7. Kulturní hodnoty (PDF 500kB)
    K8. Vyhodnoceí vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj (PDF 650kB)

 

II. Rozbor udržitelného rozvoje území – Příloha
    1. Boleradice (PDF 100kB)
    2. Borkovany (PDF 100kB)
    3. Bořetice (PDF 100kB)
    4. Brumovice (PDF 100kB)
    5. Diváky (PDF 100kB)
    6. Horní Bojanovice (PDF 100kB)
    7. Hustopeče (PDF 100kB)
    8. Kašnice (PDF 100kB)
    9. Klobouky u Brna (PDF 100kB)
    10. Kobylí (PDF 100kB)
    11. Krumvíř (PDF 100kB)
    12. Křepice (PDF 100kB)
    13. Kurdějov (PDF 100kB)
    14. Morkůvky (PDF 100kB)
    15. Němčičky (PDF 100kB)
    16. Nikolčice (PDF 100kB)
    17. Popice (PDF 100kB)
    18. Pouzdřany (PDF 100kB)
    19. Starovice (PDF 100kB)
    20. Starovičky (PDF 100kB)
    21. Strachotín (PDF 100kB)
    22. Šakvice (PDF 100kB)
    23. Šitbořice (PDF 100kB)
    24. Uherčice (PDF 100kB)
    25. Velké Hostěrádky (PDF 100kB)
    26. Velké Němčice (PDF 100kB)
    27. Velké Pavlovice (PDF 100kB)
    28. Vrbice (PDF 100kB)

 

III. Grafická část  
          Výkres hodnot území (PDF 12 500kB)
           Výkres limitů využití území (PDF 12 800kB)
           Výkres záměrů na provedení změny v území (PDF 2 380kB)
           Výkres problémů k řešení v ÚPD (PDF 1 140kB)

 

IV. Projednání územně analytických podkladů  
Doklad o projednání územně analytických podkladů (PDF 100kB)
Záznam z projednání úplné aktualizace územně analytických podkladů s obcemi SO ORP Hustopeče (PDF 50kB)Pasport  
      Pasport - pro poskytnutí nových údajů (PDF 60kB)
      Pasport-včetně III. oddílu - pro potvrzení údajů již předaných (PDF 55kB)


Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Ondřej Rafl