Navigace

NepřehlédněteVeřejná sbírka na
rehabilitační pobyty,
terapie a pořízení
kompenzačních pomůcek
dětského pacienta
Samuela Jakubíka


Potvrzení o daru


Oznámení záměru:
Parkoviště nákladních vozidel

Přílohy: 1 2 3 4 5

Parkoviště nákladních vozidel
závěr zjišťovacího řízeníKalendář svozu odpadů
Finanční správa:
Kdo je nově povinen
učinit podání pouze
elektronicky?


Architektonicko urbanistická soutěž

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 09.10.2016 do 31.10.2017 budou uzavřeny mosty na silnici III/4203

Odbor dopravy upozorňuje:
Uzávěry - Burčákové slavnosti 2016

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 20.09.2016 do 22.09.2016 bude uzavřen železniční přejezd na silnici III/4203.

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 16.09.2016 do 18.09.2016 bude uzavřena silnice II/381, II/420 a III/0544.

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 08.08.2016 do 30.11.2016 bude uzavřena silnice III/41612

Odbor dopravy upozorňuje:
Uzavření silnice III/4206
v úseku - nad obcí Strachotín
pro vozidla nad 7,5 t

Společnost E.ON varuje
před podvodníky!


- registrace zde -
_____________________

TURISTICKÝ PORTÁL

www.hustopece.eu

Turistika / Volný čas


________________________

_______________________

Stánkový prodej – Rezervace

Oslava svatomartinských vín a husí 2016

 • akce se uskuteční 12.11.2016
 • místo konání: Dukelské náměstí, Hustopeče
 • stánkový prodej je pouze doprovodná akce k Oslavám svatomartinských vín a husí, nejedná se o jarmark, počet míst je omezen,
 • POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO PŘIDĚLOVAT PRODEJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ NABÍZENÉHO SORTIMENTU
 • prodejní místa nejsou označena, pořadatel si vyhrazuje právo na rozmístění prodejních míst
 • zájemce o prodej vyplní a odešle “Objednací formulář”
 • na základě došlého formuláře odešle pořadatel prodejci potvrzení rezervace a potřebné informace
 • prodejní místa se budou přidělovat nejdříve v 7,00 hodin po příchodu pořadatele, do této doby není možné stánky stavět ani jinak místa blokovat
 • předpokládaný konec akce je v 17,00 hodin, do této doby nebude umožněn vjezd do prostoru náměstí
 • v prostorách Dukelského náměstí a přilehlých ulic není možné parkování, prodejci je povolen vjezd pouze na vyložení a naložení zboží, není zde možné ani odstavení vozidla s uloženým zbožím.
 • v případě požadavku připojení k elektrické síti musí prodejce doložit kopie revizních zpráv el. spotřebičů a prodlužovacích šňůr dle ČSN 331 600-ed.2. Bez předložení protokolu o revizi nebude připojení povoleno.
 • cena za pronájem prodejního místa činí 120,- Kč za běžný metr včetně DPH, poplatek bude vybírán na místě v dopoledních hodinách
 • prodejce je po skončení akce povinen pronajatou část pozemku na svůj náklad vyklidit a uklidit a v řádném stavu opustit. Kontejner na odpadky bude umístěn ve spodní části náměstí u veřejných WC. Pokud prodejce tuto povinnost nesplní, má pořadatel právo pozemek sám vyklidit na náklady prodejce. Za případnou škodu způsobenou na pronajatém pozemku odpovídá prodejce v souladu s občanským zákoníkem.
 • na tuto prodejní akci pořadatel stánky k pronájmu NEPOSKYTUJE.

VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY PRODEJCE SOUHLASÍ S VÝŠE UVEDENÝMI POKYNY.Jméno prodávajícího:

E-mail:

Telefon:

Sídlo firmy/Korespondenční adresa:

IČO:

DIČ:

Druh prodávaného zboží:

Požadovaný počet metrů:

Technické požadavky:Adventní jarmark 2016

 • akce se uskuteční v sobotu 26.11.2016 od 9,00 do 18,00 hodin, jedná se o jarmark s celodenním programem zakončeným rozsvěcením vánočního stromu
 • místo konání: Dukelské náměstí Hustopeče
 • jarmark je určen PŘEDEVŠÍM pro prodej řemeslného zboží a farmářských výrobků
 • prodejní místa nejsou dopředu označena, pořadatel si vyhrazuje právo na rozmístění prodejních míst
 • zájemce o prodejní místo (prodejce) vyplní a odešle “Objednací formulář”
 • na základě došlého formuláře odešle pořadatel prodejci potvrzení rezervace a potřebné informace
 • prodejní místa se začnou přidělovat nejdříve v 6,00 hodin po příchodu pořadatele, do této doby není možné stánky stavět
 • předpokládaný konec akce je v 18,00 hodin, do této doby nebude umožněn vjezd do prostoru náměstí
 • v prostorách Dukelského náměstí není možné parkování, prodejci je povolen vjezd pouze na vyložení a naložení zboží, není zde možné ani odstavení vozidla s uloženým zbožím
 • v případě požadavku připojení k elektrické síti musí prodejce doložit kopie revizních zpráv el. spotřebičů a prodlužovacích šňůr dle ČSN 331 600-ed.2. Bez předložení protokolu o revizi nebude připojení povoleno.
 • cena za pronájem prodejního místa činí 120,- Kč za běžný metr včetně DPH, poplatek bude vybírán na místě v dopoledních hodinách
 • prodejce je po skončení akce povinen pronajatou část pozemku na svůj náklad vyklidit a uklidit a v řádném stavu opustit. Kontejner na odpadky bude umístěn ve spodní části náměstí u veřejných WC. Pokud prodejce tuto povinnost nesplní, má pořadatel právo pozemek sám vyklidit na náklady prodejce. Za případnou škodu způsobenou na pronajatém pozemku odpovídá prodejce v souladu s občanským zákoníkem.
 • na tuto prodejní akci pořadatel stánky k pronájmu NEPOSKYTUJE
 • POŘADATELÉ SI VYHRAZUJÍ PRÁVO PŘIDĚLOVAT PRODEJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ NABÍZENÉHO SORTIMENTU.

VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY PRODEJCE SOUHLASÍ S VÝŠE UVEDENÝMI POKYNY
Jméno prodávajícího:

E-mail:

Telefon:

Sídlo firmy/Korespondenční adresa:

IČO:

DIČ:

Druh prodávaného zboží:

Požadovaný počet metrů:

Technické požadavky: