Navigace

Stánkový prodej – Rezervace

Adventní jarmark 2016

 • akce se uskuteční v sobotu 26.11.2016 od 9,00 do 18,00 hodin, jedná se o jarmark s celodenním programem zakončeným rozsvěcením vánočního stromu
 • místo konání: Dukelské náměstí Hustopeče
 • jarmark je určen PŘEDEVŠÍM pro prodej řemeslného zboží a farmářských výrobků
 • prodejní místa nejsou dopředu označena, pořadatel si vyhrazuje právo na rozmístění prodejních míst
 • zájemce o prodejní místo (prodejce) vyplní a odešle “Objednací formulář”
 • na základě došlého formuláře odešle pořadatel prodejci potvrzení rezervace a potřebné informace
 • prodejní místa se začnou přidělovat nejdříve v 6,00 hodin po příchodu pořadatele, do této doby není možné stánky stavět
 • předpokládaný konec akce je v 18,00 hodin, do této doby nebude umožněn vjezd do prostoru náměstí
 • v prostorách Dukelského náměstí není možné parkování, prodejci je povolen vjezd pouze na vyložení a naložení zboží, není zde možné ani odstavení vozidla s uloženým zbožím
 • v případě požadavku připojení k elektrické síti musí prodejce doložit kopie revizních zpráv el. spotřebičů a prodlužovacích šňůr dle ČSN 331 600-ed.2. Bez předložení protokolu o revizi nebude připojení povoleno.
 • cena za pronájem prodejního místa činí 120,- Kč za běžný metr včetně DPH, poplatek bude vybírán na místě v dopoledních hodinách
 • prodejce je po skončení akce povinen pronajatou část pozemku na svůj náklad vyklidit a uklidit a v řádném stavu opustit. Kontejner na odpadky bude umístěn ve spodní části náměstí u veřejných WC. Pokud prodejce tuto povinnost nesplní, má pořadatel právo pozemek sám vyklidit na náklady prodejce. Za případnou škodu způsobenou na pronajatém pozemku odpovídá prodejce v souladu s občanským zákoníkem.
 • na tuto prodejní akci pořadatel stánky k pronájmu NEPOSKYTUJE
 • POŘADATELÉ SI VYHRAZUJÍ PRÁVO PŘIDĚLOVAT PRODEJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ NABÍZENÉHO SORTIMENTU.

VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY PRODEJCE SOUHLASÍ S VÝŠE UVEDENÝMI POKYNY
Jméno prodávajícího:

E-mail:

Telefon:

Sídlo firmy/Korespondenční adresa:

IČO:

DIČ:

Druh prodávaného zboží:

Požadovaný počet metrů:

Technické požadavky: