Navigace

NepřehlédněteVeřejná sbírka na
rehabilitační pobyty,
terapie a pořízení
kompenzačních pomůcek
dětského pacienta
Samuela Jakubíka


Potvrzení o daru


Oznámení záměru:
Parkoviště nákladních vozidel

Přílohy: 1 2 3 4 5

Parkoviště nákladních vozidel
závěr zjišťovacího řízeníKalendář svozu odpadů
Finanční správa:
Kdo je nově povinen
učinit podání pouze
elektronicky?


Architektonicko urbanistická soutěž

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 09.10.2016 do 31.10.2017 budou uzavřeny mosty na silnici III/4203

Odbor dopravy upozorňuje:
Uzávěry - Burčákové slavnosti 2016

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 20.09.2016 do 22.09.2016 bude uzavřen železniční přejezd na silnici III/4203.

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 16.09.2016 do 18.09.2016 bude uzavřena silnice II/381, II/420 a III/0544.

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 08.08.2016 do 30.11.2016 bude uzavřena silnice III/41612

Odbor dopravy upozorňuje:
Uzavření silnice III/4206
v úseku - nad obcí Strachotín
pro vozidla nad 7,5 t

Společnost E.ON varuje
před podvodníky!


- registrace zde -
_____________________

TURISTICKÝ PORTÁL

www.hustopece.eu

Turistika / Volný čas


________________________

_______________________

Městský úřad

Záležitosti města jsou spravovány prostřednictvím Městského úřadu (dále jen MěÚ) a dalších zařízení města (viz. organizace města).MěÚ se řídí organizačním řádem MěÚ. Ten vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn. Řeší organizační strukturu MěÚ, stanovuje úkoly odborům MěÚ, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích pracovníků MěÚ.

MěÚ plní úkoly v oblasti:

1. samostatné působnosti s odpovědností radě města

2. rozšířené působnosti s odpovědností Jihomoravskému kraji (podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností). .

V čele MěÚ stojí starosta, místostarosta a tajemník. Dále úřad tvoří odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností.

 

Úřední dny pro styk s veřejností
Den Dopoledne Odpoledne Poznámka
Pondělí 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00 Platí pro všechny agendy
Úterý 08:00 – 12:00 x Platí pro Správní odbor
Platí pro Odbor dopravy (registr vozidel a řidičů)
Středa 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00 Platí pro všechny agendy
Čtvrtek 08:00 – 12:00 x Platí pro Správní odbor
Platí pro Odbor dopravy (registr vozidel a řidičů)
Pátek x x  
Pokladny MěÚ jsou otevřeny v Pondělí a ve Středu od 08:00 do 17:00, v Úterý, Čtvrtek a Pátek od 08:00 do 14:00.
Mimo tuto dobu si mohou občané své záležitosti na MěÚ vyřídit, pokud jsou předem dohodnuti s příslušným pracovníkem MěÚ.

 

 

Budova Radnice Budova "Stará pošta"