Navigace

Městský úřad

Záležitosti města jsou spravovány prostřednictvím Městského úřadu (dále jen MěÚ) a dalších zařízení města (viz. organizace města).MěÚ se řídí organizačním řádem MěÚ. Ten vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn. Řeší organizační strukturu MěÚ, stanovuje úkoly odborům MěÚ, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích pracovníků MěÚ.

MěÚ plní úkoly v oblasti:

1. samostatné působnosti s odpovědností radě města

2. rozšířené působnosti s odpovědností Jihomoravskému kraji (podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností). .

V čele MěÚ stojí starosta, místostarosta a tajemník. Dále úřad tvoří odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností.

 

Úřední dny pro styk s veřejností
Den Dopoledne Odpoledne Poznámka
Pondělí 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00 Platí pro všechny agendy
Úterý 08:00 – 12:00 x Platí pro Správní odbor
Platí pro Odbor dopravy (registr vozidel a řidičů)
Středa 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00 Platí pro všechny agendy
Čtvrtek 08:00 – 12:00 x Platí pro Správní odbor
Platí pro Odbor dopravy (registr vozidel a řidičů)
Pátek x x  
Pokladny MěÚ jsou otevřeny v Pondělí a ve Středu od 08:00 do 17:00, v Úterý, Čtvrtek a Pátek od 08:00 do 14:00.
Mimo tuto dobu si mohou občané své záležitosti na MěÚ vyřídit, pokud jsou předem dohodnuti s příslušným pracovníkem MěÚ.

 

 

Budova Radnice Budova "Stará pošta"